Privacy

ZorgSector Inkoop Partners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. ZorgSector Inkoop Partners committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Hier kunt u lezen hoe wij op deze website omgaan met uw persoonlijke gegevens.

U kunt de website van ZorgSector Inkoop Partners bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag naar additionele informatie te verwerken of u als u zich wilt abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. De informatie die ZorgSector Inkoop Partners op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen. ZorgSector Inkoop Partners zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden, behalve als zij hiertoe wettelijk verplicht wordt of als dit nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden op een privacyvriendelijke manier via Google Analytics. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van ZorgSector Inkoop Partners. Deze informatie herleiden wij niet tot een individuele bezoeker, dit betekent dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. ZorgSector Inkoop Partners heeft de "Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics" van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De website van ZorgSector Inkoop Partners gebruikt Google Analytics-cookies. ZorgSector Inkoop Partners heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd. ZorgSector Inkoop Partners heeft 'gegevens delen' uitgezet en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De website van ZorgSector Inkoop Partners kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze websites heeft ZorgSector Inkoop Partners geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Laatste update: 16 juli 2021