Disclaimer

De website van ZorgSector Inkoop Partners is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend en kan er ook geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. ZorgSector Inkoop Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Indien op deze website hyperlinks zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor ZorgSector Inkoop Partners op geen enkele wijze verantwoordelijk is. ZorgSector Inkoop Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van hyperlinks of voor de informatie die het volgen van hyperlinks oplevert.

Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo's en foto's van de diensten van ZorgSector Inkoop Partners berust bij ZorgSector Inkoop Partners en/of de aan ZorgSector Inkoop Partners gelieerde organisaties. Eventuele vertoningen van en/of verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van de respectievelijke eigenaren.

Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar websites van ZorgSector Inkoop Partners, mits naar de homepage wordt gelinkt. ZorgSector Inkoop Partners behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze site. Het is niet toegestaan een hyperlink naar websites van ZorgSector Inkoop Partners zo in te richten dat een internetgebruiker deze site(s) in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

ZorgSector Inkoop Partners behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.